Let’s Touch To Green Icon, You Can Change Your Life

CHANGE MY LIFE

Get A “GIFT” Of Free Consultation From CML.GET THE GIFT

Tại sao chọn chúng tôi

Chất lượng của một nhà máy nằm ở máy móc thiết bị và trình độ vận hành của công nhân. Chất lượng của một bữa ăn phụ thuộc vào nguyên liệu thực phẩm và đẳng cấp của người đầu bếp. Vậy chất lượng của chương trình huấn luyện / đào tạo hay một sự kiện được quyết định bởi những yếu tố nào?

Tại một hội thảo khoa học quốc tế bàn về chất lượng giáo dục toàn cầu, hầu hết các học giả cho rằng có 3 yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo đó là: Phương pháp đào tạo, nội dung đào tạo và chuyên gia đào tạo. Trong đó chuyên gia là yếu tố quan trọng bậc nhất, vì chính chuyên gia cũng là người biên soạn ra nội dung đào tạo và cũng đồng thời là người thực thi phương pháp đào tạo. Chính vì lý do này mà hoạt động quản lý chất lượng chính yếu của CML đó là hướng vào việc đảm bảo và duy trì một đội ngũ chuyên gia tinh thông về học thuật, có bề dày về kinh nghiệm và đặc biệt có một trái tim khát khao cống hiến cho cộng đồng.

Get A Copy Of My Brand New Book “GIVE”.

Tại sao chọn chúng tôi

Chất lượng của một nhà máy nằm ở máy móc thiết bị và trình độ vận hành của công nhân. Chất lượng của một bữa ăn phụ thuộc vào nguyên liệu thực phẩm và đẳng cấp của người đầu bếp. Vậy chất lượng của chương trình huấn luyện / đào tạo hay một sự kiện được quyết định bởi những yếu tố nào?

Tại một hội thảo khoa học quốc tế bàn về chất lượng giáo dục toàn cầu, hầu hết các học giả cho rằng có 3 yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo đó là: Phương pháp đào tạo, nội dung đào tạo và chuyên gia đào tạo. Trong đó chuyên gia là yếu tố quan trọng bậc nhất, vì chính chuyên gia cũng là người biên soạn ra nội dung đào tạo và cũng đồng thời là người thực thi phương pháp đào tạo. Chính vì lý do này mà hoạt động quản lý chất lượng chính yếu của CML đó là hướng vào việc đảm bảo và duy trì một đội ngũ chuyên gia tinh thông về học thuật, có bề dày về kinh nghiệm và đặc biệt có một trái tim khát khao cống hiến cho cộng đồng.

What is CML

Tầm nhìn

Sứ mạng

Giá trị cốt lõi

Lịch sử CML

CML TRAINING GROUP

BẮT ĐẦU PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỪ NĂM 1989


Thành viên

Đầu tư

Chất lượng

Khách hàng

Chuyên gia

CML TRAINING GROUP

BẮT ĐẦU PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỪ NĂM 1989


What is CML

Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

Lịch sử CML

Thành viên

Chính sách thành viên

Chính sách đầu tư

Chính sách chất lượng

Chính sách vì khách hàng

Chuyên gia


Họ đã chọn chúng tôi

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

BEHN MEYER

ACCA

EVNNPT

ACB

BP

FPT

HOA SEN GROUP

AGRIBANK

DKSH

MERCEDES-BENZ

PVEP

MICROSOFT

POSCO

PNJ

PRUDENTIAL

VIETCOMBANK

SOLVAY

VIETNAM AIRLINES

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Bùi Trọng Giao

Chủ tịch CML Trainning Group

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Quang

Cố vấn nghệ thuật và nội dung

Thạc sĩ Đặng Thanh Tùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

Diễn giả Francis Hùng

Chuyên gia huấn luyện cấp cao

MC Đỗ Phương Thảo

Chuyên gia huấn luyện

Họ đã chọn chúng tôi

DOANH CHỦ

NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

CHA MẸ

SINH VIÊN

CHUYÊN GIA

KOL

Tôi Có Thể Giúp Gì Cho Bạn?

Whether you are looking for an agency to run all of your marketing for you, are looking to maximize your next product launch with multiple 7-figure revenue numbers, receive the most results-based consulting to maximize returns, or learn how to do it yourself, we have you covered.

TƯ VẤN ONLINE

Họ nói về chúng tôi

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Họ nói về chúng tôi

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ryan Deiss

Founder and CEO, DigitalMarketer.com

“Nicholas is the total package when it comes to Facebook Advertising. He’s an industry leader at both campaign targeting and writing great ads that convert. Lots of experts are good at one, but few combine true expertise in both of these critical area. Nicholas can, and he has the playbook and results to prove it.”

Ready to get started? Discover how you can work with me. LET’S DO IT!